Hľadaný výraz: Am 7,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Preto takto hovorí Pán: »Tvoja žena bude smilniť v meste, tvoji synovia a dcéry padnú pod mečom, tvoje dedičstvo rozdelia povrázkami, sám však zomrieš na poškvrnenej pôde a Izrael pôjde do zajatia zo svojej krajiny.«“

1

mail   print   facebook   twitter