Hľadaný výraz: Am 7,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Amos odpovedal Amasiášovi: „Nie som prorok, ani nie som syn proroka, ale som pastier a narezávač poľných fíg.

1

mail   print   facebook   twitter