Hľadaný výraz: Am 6,4-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a teľce z prostriedku čriedy. 5 Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. 6 Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.

1

mail   print   facebook   twitter