Hľadaný výraz: Am 6,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Odďaľujete zlý deň, ale trón násilia približujete.

1

mail   print   facebook   twitter