Hľadaný výraz: Am 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Prejdite do Kalana a viďte, choďte odtiaľ do veľkého Ematu, potom zostúpte do filištínskeho Getu, či im je lepšie ako týmto kráľovstvám a či majú väčšie územie, než je vaše?

1

mail   print   facebook   twitter