Hľadaný výraz: Am 6,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 „Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela, hovorí Pán, Boh zástupov - národ a bude vás utláčať od priechodu do Ematu až po Potok púšte.“

1

mail   print   facebook   twitter