Hľadaný výraz: Am 5,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo toto hovorí Pán: „Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom, ostane sto, a ktoré vytiahlo so stom, ostane desať pre dom Izraela.“

1

mail   print   facebook   twitter