Hľadaný výraz: Am 5,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Nuž odvediem vás do zajatia za Damask,“ hovorí Pán; Boh zástupov je jeho meno.

1

mail   print   facebook   twitter