Hľadaný výraz: Am 5,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Či ste mi prinášali obety a žertvy štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?

1

mail   print   facebook   twitter