Hľadaný výraz: Am 5,21-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 „Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. 22 Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem. 23 Odstráň odo mňa hluk svojich piesní, nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf.

1

mail   print   facebook   twitter