Hľadaný výraz: Am 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nenávidia toho, kto karhá v bráne, odporný im je, kto hovorí pravdu.

1

mail   print   facebook   twitter