Hľadaný výraz: Am 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 „Preto ja som vám dal prázdne zuby vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, ale neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter