Hľadaný výraz: Am 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 „Poďte do Betelu a hrešte, do Galgaly a hrešte viac, prinášajte ráno svoje obety a každé tri dni svoje desiatky!

1

mail   print   facebook   twitter