Hľadaný výraz: Am 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 „Preto takto naložím s tebou, Izrael; keďže takto naložím s tebou, chystaj sa pred svojho Boha, Izrael.

1

mail   print   facebook   twitter