Hľadaný výraz: Am 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čujte toto slovo, kravy bášanské, čo ste na vrchu Samárie, utláčate maličkých, ubíjate biednych a vravíte svojim pánom: „Daj, chceme piť!“

1

mail   print   facebook   twitter