Hľadaný výraz: Am 3,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Oznámte v palácoch Asýrska aj v palácoch egyptskej krajiny a vravte: »Zhromaždite sa na vrchoch Samárie« a všimnite si v nej veľký zhon a utláčanie v jej strede!

1

mail   print   facebook   twitter