Hľadaný výraz: Am 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto strescem na vás všetky vaše hriechy.

1

mail   print   facebook   twitter