Hľadaný výraz: Am 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela a budem trestať pre oltár v Beteli, budú zrazené rohy oltára a padnú na zem.

1

mail   print   facebook   twitter