Hľadaný výraz: Am 2,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Júdu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy - zviedli ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia -,

1

mail   print   facebook   twitter