Hľadaný výraz: Am 2,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno, 2 vrhnem oheň na Moabsko a strávi paláce Kariotu a Moab zomrie v lomoze, v hluku a za zvuku trúby. 3 Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter