Hľadaný výraz: Am 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 I povedal: „Pán volá zo Siona, z Jeruzalema vydáva svoj hlas. Smútia nivy pastierov a zoschýna vrchol Karmelu.“

1

mail   print   facebook   twitter