Hľadaný výraz: Am 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Amonových synov, ba pre štyri - neodvolám to: pretože rozparovali ťarchavé Galaádu, aby rozšírili svoje hranice,

1

mail   print   facebook   twitter