Hľadaný výraz: Am 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

1

mail   print   facebook   twitter