Hľadaný výraz: Am 5,6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
6 Hľadajte Hospodina a budete žiť! Kiež nezachváti oheň a nestrávi dom Jozefa, potom by už nikto neuhasil Bétel.

1

mail   print   facebook   twitter