Hľadaný výraz: Am 5,3, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo tak vraví Pán, Hospodin: Mestu, čo vytiahlo s tisícmi, ostane iba sto. A tomu, čo vytiahlo so stomi, zostane desať pre dom Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter