Hľadaný výraz: Am 5,27, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
27 Protož přestěhuji vás dále než Damašské, praví Hospodin, jehož jméno jest Bůh zástupů.

1

mail   print   facebook   twitter