Hľadaný výraz: Am 5,25, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
25 Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský?

1

mail   print   facebook   twitter