Hľadaný výraz: Am 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

1

mail   print   facebook   twitter