Hľadaný výraz: Am 5,14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami, tak ako hovoríte.

1

mail   print   facebook   twitter