Hľadaný výraz: Am 5,14, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte.

1

mail   print   facebook   twitter