Hľadaný výraz: Am 5,12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva.

1

mail   print   facebook   twitter