Hľadaný výraz: Ag 2,6-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte raz - bude to o chvíľku - a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou. 7 Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. 8 Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov.“

1

mail   print   facebook   twitter