Hľadaný výraz: Ag 2,20-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 A Pán dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho mesiaca prehovoril druhý raz k Aggeovi takto: 21 „Toto povedz júdskemu námestníkovi, Zorobábelovi: Ja otrasiem nebesami a zemou, 22 prevrátim kráľovský trón a zničím silu kráľovstiev národov; prevrhnem vozy i tých, čo sa na nich vezú, a kone i s jazdcami sa vrútia každý do meča svojho blížneho. 23 V ten deň, hovorí Pán zástupov, vezmem ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, hovorí Pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil,“ hovorí Pán zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter