Hľadaný výraz: Ag 2,10-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho (mesiaca), v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Aggeovi takto: 11 „Toto hovorí Pán zástupov: Žiadajte od kňazov poučenie v tomto: 12 Keby niekto niesol v okraji svojho odevu posvätné mäso a týmto okrajom by sa dotkol chleba alebo jedla, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek pokrmu, posvätí sa to?“ Kňazi odpovedali: „Nie!“ 13 Aggeus povedal: „Keby sa ktorejkoľvek z týchto vecí dotkol niekto poškvrnený mŕtvolou, poškvrní sa to?“ Kňazi odpovedali: „Poškvrní!“ 14 Aggeus povedal: „Takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí Pán; a takto sú všetky diela ich rúk: čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené.

1

mail   print   facebook   twitter