Hľadaný výraz: Abd 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vtedy ochabnú tvoji hrdinovia, Teman, aby z Ezauovho vrchu každý vraždou vyhynul.

1

mail   print   facebook   twitter