Hľadaný výraz: Abd 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Zajatí tohto vojska, synov Izraela, sa zmocnia Kanaánu až po Sareptu a zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sardoch, zmocnia sa miest juhu.

1

mail   print   facebook   twitter