Hľadaný výraz: Abd 1,15, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu.

1

mail   print   facebook   twitter