Hľadaný výraz: 2Tim 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

1

mail   print   facebook   twitter