Hľadaný výraz: 2Tim 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.

1

mail   print   facebook   twitter