Hľadaný výraz: 2Tim 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

1

mail   print   facebook   twitter