Hľadaný výraz: 2Sol 2,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.

1

mail   print   facebook   twitter