Hľadaný výraz: 2Sol 1,5, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte.

1

mail   print   facebook   twitter