Hľadaný výraz: 2Sam 9,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Siba odpovedal kráľovi: „Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi.“ Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov.

1

mail   print   facebook   twitter