Hľadaný výraz: 2Sam 9,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať (úrodu), ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole.“ Siba mal pätnásť synov a dvadsať sluhov.

1

mail   print   facebook   twitter