Hľadaný výraz: 2Sam 7,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud, Izrael: Prečo mi nepostavíte cédrový dom?

1

mail   print   facebook   twitter