Hľadaný výraz: 2Sam 6,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Keď prišli k Nákonovmu humnu, vystrel Oza (ruku) k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli.

1

mail   print   facebook   twitter