Hľadaný výraz: 2Sam 6,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, (a išli s Božou archou), Ahio šiel pred archou.

1

mail   print   facebook   twitter