Hľadaný výraz: 2Sam 6,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju rodinu, išla Dávidovi v ústrety Šaulova dcéra Michol a povedala: „Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktoš!“

1

mail   print   facebook   twitter