Hľadaný výraz: 2Sam 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Potom sa Dávid vybral a šiel, aj všetok ľud, ktorý bol s ním, do júdskej Bály, aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínoch.

1

mail   print   facebook   twitter