Hľadaný výraz: 2Sam 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Keď tí, čo niesli Pánovu archu, urobili šesť krokov, obetoval býčka a vykŕmené teľa.

1

mail   print   facebook   twitter